ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο
ταχυδρομική διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα
email: museologylab@ionio.gr
τηλέφωνο: +(0030) 26610 87403


Γραμματεία
ταχυδρομική διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα
email: archei@ionio.gr
τηλέφωνα: +(0030) 26610 87406, +(0030) 26610 87423
fax: +(0030) 26610 87433


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ