ΠΡΑΚΤΙΚΑ

  • Papaioannou, G. & Paschou, S. (2016), Animatronics; From movies to museum. The Casa Parlante Living History Museum in Corfu, Greece, «TABOO – TRANSGRESSION – TRANSCENDENCE in Art & Science», 10th Audiovisual Arts Festival, Department of Audio and Visual Arts and the Department of Music Studies, Ionian University, Corfu, Greece, 20-22 May 2016. li>

  • Papaioannou, G. & Paschou, S. (2016), Museums go digital. And what about ethics? Is there a path to pass or a route to follow? «TABOO – TRANSGRESSION – TRANSCENDENCE in Art & Science», 10th Audiovisual Arts Festival, Department of Audio and Visual Arts and the Department of Music Studies, Ionian University, Corfu, Greece, 20-22 May 2016. li>

  • Richani, E., Papaioannou, G. & Banou, Ch. (2016) Emerging opportunities: the internet, marketing and museums, 20th International Conference onCircuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016), Corfu Island, Greece, July 14-17, 2016. li>

  • Παπαϊωάννου, Γ. & Παπαδημητρίου, Ο. (2016), Μουσειοεκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τα φυτά της Κέρκυρας» για μαθητές/ήτριες Α΄ Δημοτικού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης – Μον Ρεπό της Κέρκυρας, 3ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 16-17 Απριλίου 2016. li>

  • Παπαϊωάννου, Γ. & Μαρινάκη, Μ.Σ. (2016), Δήμος Μινώα Πεδιάδας και Τοπικός Πολιτισμός: Πρόταση Δημιουργίας Δικτύου Λαογραφικών Μουσείων και Τοπικής Κληρονομιάς, Διημερίδα με θέμα «Αν σ’ αγαπάει ο τόπος σου, σε θέλει ο κόσμος όλος…», Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Καστέλλι Πεδιάδας, Κρήτη, 16-17 Απριλίου 2016.

  • Papaioannou, G. & Politis, K.D. (2015), Documenting, Archiving and Publicising the Origins of the Sugarcane Industry: From Fieldwork to Articles, Books, Websites, Conferences and Exhibitions, International Conference «The Origins of Sugra Industry and the Transmission of Ancient Greek and Medieval Arab Science and Technology from Near East to Europe», University of Athens, 23 May 2015