ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τις Δευτέρες του Απριλίου και του Μαΐου 2016 διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών σειρά ανοιχτών σεμιναρίων με τον ερευνητή Παναγιώτη Σαραντίδη με θέμα «Μουσειοπαιδαγωγική: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές». Στη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκε ο ρόλος των εκπαιδευτικών θεωριών στη μουσειακή μάθηση. Δόθηκε έμφαση στην εκπαιδευτική θεωρία του συμπεριφορισμού, στην ανάλυση της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού και της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης. Σε πρακτικό επίπεδο παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στον μουσειακό χώρο. Στα μαθήματα συμμετείχαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.