ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Μουσειολογίας Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών περιλαμβάνουν βιβλία και μονογραφίες, επιμέλειες συλλογικών τόμων, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.