ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μελέτη σκοπιμότητας -βιωσιμότητας για τη δημιουργία νέου μουσείου του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., Πειραιάς, Ελλάδα.2016.

 

 


Μελέτη σκοπιμότητας -βιωσιμότητας για τη δημιουργία μουσείου Ελληνοχριστιανικής Παράδοσης της Ιεράς Μητρόπολης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, Στοκχόλμη, Σουηδία.2016.

 

 


Adriatic Olive Grove:

Το έργο διασυνοριακής συνεργασίας με τον τίτλο «Ο Αδριατικός Ελαιώνας: Πρόληψη Κινδύνων, Αειφορία, Μάθηση» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic 2007-2013 (http://www.adriaticipacbc.org/). Στο έργο συμμετέχουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως Επικεφαλής Εταίρος, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Τιράνων στην Αλβανία και η Περιφέρεια του Ρίμινι στην Ιταλία. Το έργο στοχεύει στη συλλογή, στην επεξεργασία και στη διάχυση του υλικού (γεωπονικού – περιβαλλοντικού, οικονομικού – νομικού, διατροφικού, πολιτισμικού, άλλου) αναφορικά με τον αδριατικό ελαιώνα. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τους συνεργαζόμενους ερευνητές και φορείς δίδουν έμφαση στον ελαιώνα της Κέρκυρας.
Το έργο ξεκίνησε την άνοιξη του 2011 και ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2014. Το πρώτο βήμα κατά τα έτη 2011 και 2012 ήταν το ερευνητικό. Ακολουθεί η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τα αποτελέσματα των ερευνών, όπου και η έμφαση του έργου, ώστε να συνειδητοποιηθούν οι πολλές και διαφορετικές παράμετροι του αδριατικού ελαιώνα, να αντιμετωπιστούν (και να προληφθούν) οι κίνδυνοι, καθώς και να αναδειχτούν οι ποικίλες προοπτικές και οι τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης του ελαιώνα σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της διάχυσης έχουν ήδη οργανωθεί και συνεχίζουν να οργανώνονται σεμινάρια, εκδηλώσεις με έμφαση στην κατάρτιση (τύπου workshop), αναλύσεις επικινδυνότητας, μαθήματα ανοιχτού τύπου διαθέσιμα διαδικτυακά, διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός, διεθνές επιστημονικό συνέδριο, εκθέσεις ζωγραφικής, εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθητικοί διαγωνισμοί γραπτού λόγου και καλλιτεχνικής δημιουργίας με θέμα τον ελαιώνα της Κέρκυρας, κ.ά.

 


 

 

CETA Project:Το πρόγραμμα CETA συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδα και της Ιταλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

Πρόγραμμα διαπεριφερειακής ηλεκτρονικής υποστήριξης για τις μη ξενοδοχειακές μονάδες επιχειρήσεων τουρισμού: υπηρεσίες πληροφόρησης για την προσφορά και την ζήτηση.

    • Το CETA είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013.
    • Το CETA, αναπτύσσει «έξυπνα» IT εργαλεία marketing ειδικά σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν την εκτός ξενοδοχείων τουριστική διαμονή. Το Επιμελητήριο του Μπάρι, η Innova Puglia SpA, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Επιμελητήριο Κέρκυρας ένωσαν τις δυνάμεις και τις δεξιότητες τους και συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια διαπεριφερειακή πλατφόρμα συνεργασίας για να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την τουριστική μη ξενοδοχειακή διαμονή.

    • Το CETA είναι μια διεπιχειρησιακή Β2Β ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιδιώκει να διευκολύνει την ανταπόκριση της προσφοράς των περιφερειών της Απουλίας και των Ιονίων Νήσων στην ζήτηση των τουριστικών πρακτόρων και των οργανωτών ταξιδιών.

    • Το CETA είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο με το οποίο οι «αυτό-οργανωμένοι τουρίστες» επιλέγουν την εκδρομή και την διαδρομή τους μετακινούμενοι στις διάφορες περιοχές χρησιμοποιώντας το δίκτυο εσωτερικών και διαπεριφερειακών μεταφορών, ταξιδεύοντας με πλήρη αυτονομία.

    • Το CETA είναι διαδραστικός οδηγός για τον «ιδιαίτερο» τουρίστα που κινείται πέρα από την «πεπατημένη» και ανακαλύπτει ασυνήθιστες διαδρομές και δρομολόγια και τοπικές παραδόσεις.


INTRA project:

«Παρουσίαση καινοτομιών στα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs).» Το πρόγραμμα INTRA αναπτύχτηκε από την ιδέα (ΜΑΙΒ) της καινοτομίας των τυπικών προϊόντων, με σκοπό την εκμετάλλευση και τη βελτίωση της πολύτιμης εμπειρίας των παραδοσιακών προϊόντων Apulian σε στενή συνεργασία με την περιοχή Apulia, που οδήγησε στη δημιουργία ενός συλλογικού κοινοτικού σήματος που ονομάζεται «Προϊόντα της Puglia» με την πεποίθηση ότι είναι δυνατή μια βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αυξάνοντας μόνο την κερδοφορία των παραδοσιακών και τυπικών παραγωγών στην παγκόσμια αγορά, ευνοώντας έτσι τη μονιμότητα των SMEs στην επικράτειά τους και την διαφύλαξη του αγροτικού πολιτισμού και των παραγωγών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το πρόγραμμα Interreg GR-IT είναι το πλέον κατάλληλο, λόγω των εδαφικών αναλογιών όσον αφορά την οικονομική σημασία της γεωργίας, της τεράστιας κληρονομιάς των τυπικών και παραδοσιακών προϊόντων και της επικράτησης των SMEs.

Ως εκ τούτου, η ιδέα του έργου έχει συνταχθεί και αποσταλεί σε σχετικές αρχές της Ελλάδας και της Apulia που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για τους στόχους του προγράμματος (ερευνητικά ιδρύματα και εμπορικά επιμελητήρια).

Οι συνεργάτες του προγράμματος έδειξαν άμεσο ενδιαφέρον και συνέβαλαν στην προετοιμασία της πρότασης και τον καθορισμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος μέσω μιας συνεχούς ανταλλαγής – χάρη σε μια συνάντηση στην Κέρκυρα, μέσω τηλεφωνημάτων, τηλεδιασκέψεων Skype και e-mail.

Το (LP) διατηρεί σχέσεις με όλους τους συνεργάτες και το έντυπο αίτησης έχει αξιολογηθεί από όλους τους συνεργάτες προκειμένου να ενσωματώσει κάθε συνεισφορά βάση προηγούμενων εμπειριών σχετικά με κοινωνικά ,πολιτιστικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά των εδαφών.

Τέλος, η δομή διαχείρισης του προγράμματος έχει αναλυθεί από κοινού για μια σωστή κατανομή ρόλων και ευθυνών ώστε να εξασφαλίσει μια ομαλή υλοποίηση του προγράμματος. Η παρουσία των συμπληρωματικών δεξιοτήτων και η εμπειρία των εμπορικών επιμελητηρίων , των περιφερειακών αρχών και ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και οι υφιστάμενες δομές που διατίθενται για την υλοποίηση του προγράμματος, αποτελούν εγγύηση της μελλοντικής βιωσιμότητας του προγράμματος.