ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Μουσειολογίας Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών έχει ερευνητικό έργο που αποτυπώνεται σε ερευνητικά έργα, διδακτορικές διατριβές (ολοκληρωμένες ή υπό εκπόνηση), συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις (βιβλία, μονογραφίες, άρθρα, κ.ά).