ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κ.λπ.) ιδρύθηκε το 2015 (ΦΕΚ 360/16-03-2015) και υπάγεται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι το τέταρτο κατά σειρά ερευνητικό εργαστήριο που λειτουργεί στο Τμήμα. Εξυπηρετεί και συμπληρώνει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα αντικείμενα της μουσειολογίας, με στόχο τη μελέτη όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στην προστασία, την αποκατάσταση, την ανάδειξη, την προβολή και γενικώς την πολυπαραμετρική αξιοποίηση των πάσης φύσεως πολιτισμικών αγαθών. Στο Εργαστήριο λειτουργούν ερευνητικές ομάδες με τη συμμετοχή των μελών του, των φοιτητών/τριών του Τμήματος και εξωτερικών συνεργαζόμενων ερευνητών. Οι ερευνητικές ομάδες οργανώνουν ερευνητικές, εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα και διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη μουσειολογία, και συνεργάζονται με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Εργαστήριο έχει συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και τα μέλη του δημοσιεύουν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.