ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Εργαστήριο Μουσειολογίας Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών, προετοιμάζει θερινό σχολείο μουσειολογικού αντικειμένου για το καλοκαίρι του 2018. Περισσότερες πληροφορίες εδώ σε εύθετο χρόνο.