ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Το Εργαστήριο αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μετα−διδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των  άρθρων 4 παρ.1 (δ) του Ν. 2083/1992 και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) αντίστοιχα.

Μέλη


επίκ. καθ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, Διευθυντής Εργαστηρίου

Γνωστικό αντικείμενο: Μουσειολογία. Σύνθεση και Αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο Γεώργιος Απ. Παπαϊωάννου γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ανήκει στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, όπου σήμερα υπηρετεί στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία – σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας» και διευθύνει το Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κ.λπ.) (ΕΜΙΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αριστούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (με υποτροφία στο University College London και στο King’s College London), ειδικεύτηκε στην προβολή του πολιτισμικού αποθέματος και σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία, στη μουσειολογία και στον πολιτισμό. Ο Γεώργιος Απ. Παπαϊωάννου διευθύνει και συμμετέχει σε διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, σε διεθνή έργα πολιτισμικών εργασιών και σε μουσειολογικές δράσεις στη Μεσόγειο και στον αραβικό κόσμο (Ελλάδα, Κύπρο, Συρία, Ιορδανία, Ομάν), όπου έχει ιδρύσει και οργανώσει μουσεία και μουσειακούς χώρους. Έχει ευρύ και βραβευμένο επιστημονικό και διοικητικό έργο. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας (Ιόνιο, Πατρών, Ιωαννίνων) και του εξωτερικού (Λονδίνου, Αδελαΐδας, Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου) και δίδει έμφαση στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Υπήρξε εκπαιδευτικός και Διευθυντής σχολείου στην Ελληνική παροικιακή εκπαίδευση Μ. Βρετανίας. Είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών Εγγύς Ανατολής (HSNES) και μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).

Email: gpapaioa@ionio.gr
URL: http://tab.ionio.gr/?q=node/168#_gpapaioa
URL: https://ionio.academia.edu/GeorgiosPapaioannou

Ερευνητές


Σοφία Πάσχου, Ερευνήτρια, υπ. Δρ. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Σοφία Πάσχου γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι ερευνήτρια του Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κ.λπ.) (ΕΜΙΠ) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς στον ψηφιακό κόσμο με έμφαση στη δεοντολογία και σε νομικά ζητήματα. Eίναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2000 και είναι νομική σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και της Αγροτικής Τράπεζας υπό ειδική εκκαθάριση. Είναι αριστούχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) «Διαχείριση Τεκμηριών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου εκπονεί διδακτορική διατριβή. Η Σοφία Πασχου έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά έργα, έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, δημοσιεύει σε διεθνή περιοδικά με κριτές, συντονίζει ερευνητικές δράσεις του ΕΜΙΠ και είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).

Email: l13pasc@ionio.gr
URL: https://ionio.academia.edu/SofiaPaschou

 

Πουλημένου Σοφία: Ερευνήτρια, υπ. Δρ. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Παναγιώτης Σαραντίδης, Ερευνητής, υπ. Δρ. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Παναγιώτης Σαραντίδης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Leicester Department of Museum Studies. Εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με επιβλέποντα τον επικ. καθ. Γεώργιο Παπαϊωάννου. Η διδακτορική του διατριβή εξετάζει τη συμβολή των μουσείων στην προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης ενηλίκων στην Ελλάδα. Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης και έχει λάβει μέρος στα Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με εισηγητή τον καθ. Αλέξη Κόκκο που εστιάζει στη Μετασχηματίζουσα Δια Βίου Μάθηση. Ως εκπαιδευτής του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει διδάξει σε προγράμματα με αντικείμενο την εκπαίδευση μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Ως εκπαιδευτής του Δημόσιου ΙΕΚ έχει αναλάβει τα μαθήματα «Στοιχεία Μουσειολογίας Ι» και «Στοιχεία Μουσειολογίας ΙΙ» του τμήματος «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων». Στο πλαίσιο της διδακτικής του δραστηριότητας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχεδιάζει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειακής αγωγής. Είναι συνεργάτης του Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Email: sarantidisgiotis@gmail.com

 

Σβαρνιά Μαρία: Ερευνήτρια, υπ. Δρ. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

H Μαρία Σβαρνιά γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του The Open University, BA (Hons) in Humanities with Art History, με μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Leicester, School of Museum Studies, MSc in Museum Studies. Είναι ερευνήτρια του Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων μουσείων, κ.λπ.), στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι υποψήφια διδάκτορας του ιδίου τμήματος με επιβλέποντα τον επίκουρο καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου. Η διδακτορική της διατριβή αφορά στην Δύσκολη Κληρονομιά στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στο Ολοκαύτωμα, μέσω της έρευνας στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος. Έχει εργασθεί ως μουσειολόγος σε λαογραφικά μουσεία, έχει δημιουργήσει την Λαογραφική Συλλογή Μαραθώνα, διδάσκει ιστορία της τέχνης και αρθογραφεί. Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).

e-mail: mariasvarnia@yahoo.gr
https://ionio.academia.edu/MariaSvarnia
 

Ανδριανού Αλεξάνδρα-Αικατερίνη, Ερευνήτρια, υπ. Δρ. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Ανδριανού Αλεξάνδρα – Αικατερίνη γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τμήματος Ανθ. – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου στην Άρτα. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες, κατ. Μουσειολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με επιβλέποντα τον επικ. καθ. Γεώργιο Παπαϊωάννου. Η διδακτορική της διατριβή εξετάζει ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικού τοπίου με χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα τη μελέτη περίπτωσης στην περιοχή του Ghor es – Safi στην Ιορδανία.
Ασχολείται με την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, καθώς επίσης και με τον σχεδιασμό εξωτερικών χώρων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα. Έχει ασχοληθεί εντατικά με μελέτες/προτάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης σχολικών αυλών και με την αξιοποίησή τους ως χώρους μάθησης, μέσω της συνεργασίας της με την Μονάδα Αειφόρου Σχολείου & Χώρων Παιχνιδιού του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, σε σχολικές μονάδες της Άρτας και της Κέρκυρας.
Είναι ερευνήτρια του Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κλπ.) του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Email: alexandra6891@gmail.com

https://ionio.academia.edu/AlexandraAikateriniAndrianou

 

Μαρία- Δήμητρα Κολυτά, Ερευνήτρια, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Μαρία Κολυτά γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Μηχανικών Υπολογιστών) του Α.Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Καστοριάς με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι ερευνήτρια του Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κ.λπ.) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Φροντιστηριακής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα μαθήματα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», «Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ», «Προγραμματισμός ΕΠΑΛ». Ως εκπαιδευτής του Δημόσιου ΙΕΚ έχει αναλάβει τα μαθήματα «Τεχνολογία Λογισμικού», «Προγραμματισμός IV C++», «Δικτύων και Επικοινωνιών Η/Υ» των τμημάτων «Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ» και «Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών». Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια Κατασκευής Ιστοσελίδων και Blog. Ασχολείται ερευνητικά με την ψηφιακή απεικόνιση μουσείων, μνημείων και ιστορικών σημείων της Κέρκυρας με σκοπό την τουριστική ανάδειξη τους.

Email: kolytamaria@yahoo.gr
URL: https://independent.academia.edu/KolytaMary

 

Συνεργαζόμενοι ερευνητές


Πελεντρίδου Ευαγγελία: Ερευνήτρια, υπ. Δρ. Πανεπιστήμιο Πατρών
Μυρεύη Νάσιου: Ερευνήτρια, υπ. Δρ. Πανεπιστήμιο Πατρών