ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι μαθητές του Λυκείου Κασσιόπης επισκέπτονται το ΤΑΒΜ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης του Λυκείου Κασσιόπης με συντονιστή τον κ. Σαραντίδη Παναγιώτη και συνοδούς την κ. Κληρονόμου Ελπίδα και την κ. Κολυβά Ευαγγελία επισκέφτηκαν το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 23 Νοεμβρίου 2017. Πριν την επίσκεψη είχε προηγηθεί ενημέρωση στο σχολείο σχετικά με την ίδρυση και τους στόχους του τμήματος. Τους μαθητές και τους καθηγητές υποδέχθηκε ο Προϊστάμενος Γραμματείας κ. Αρβανάκος Βασίλης, ο οποίος ανέλαβε την ξενάγηση στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις του τμήματος, παρουσίασε το Πρόγραμμα Σπουδών και ενημέρωσε σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρονται. Στη συνέχεια, η κ. Καββαδία Αλεξάνδρα, μέλος Ε.ΔΙ.Π, μίλησε για την επιστήμη της Αρχειονομίας και απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών. Το πρακτικό μέρος της επίσκεψης είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κόκκωνας Ιωάννης, αφού αναφέρθηκε στην ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας παρουσίασε στους μαθητές εποπτικό υλικό στοιχειοθεσίας, μηχανικής τυπογραφίας και πιεστηρίου. Με ιδιαίτερη παραστατικότητα μηχανήματα τυπογραφίας τέθηκαν σε λειτουργία. Η επίδειξη αυτή βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των τυπογραφείων και των πιεστηρίων. Την επόμενη μέρα έγινε η αξιολόγηση της επίσκεψης στο σχολείο και οι μαθητές συμπλήρωσαν ειδικά διαμορφωμένο φύλλο εργασίας. Η παραπάνω δράση αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς επισκέψεων στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας που έχει καθιερώσει το Γυμνάσιο Λ.Τ. Κασσιόπης.