ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Μάρτιος 2016 – Απρίλιος 2016: Συμμετοχή στην οργάνωση, υλοποίηση και  προβολή του προγράμματος “memoArt project” που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Εργαστήριου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μουσείων, μνημείων, κλπ.) του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με την εταιρεία πολιτισμού πeripatos και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Diadrasis, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστική Ταυτότητα.


Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016. Ημερίδα στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Παρουσίαση με τίτλο: «…αὐτή δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται…»
Η Χαμηλότερη Περιοχή της Γης: θέσεις και μουσείο (Museum at the Lowest Place on Earth), Νεκρά Θάλασσα, Ιορδανία