ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Κυπριακά Μουσεία: Πολιτιστικά Τοπία και Μνήμη,
21 Μάϊου 2016, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC]. Ανακοίνωση του Παπαϊωάννου, Γ. με θέμα Κυπρι@κ@ μουσεί@ και πολιτιστικ@ τοπί@: ψηφιακές πραγματικότητες και προοπτικές, Κυπριακά Μουσεία: Πολιτιστικά Τοπία και Μνήμη.