ΑΛΛΕΣ

Deliyannis, I. & Papaioannou, G. (2016), Augmented Reality Edutainment Stystems for Open-Space Archaeological Environments: the Case of the Old Fortress, Corfu, Greece. In: Deliyannis, I., Kostagiolas, P. & Banou, Ch. (ed.), Experimental Multimedia Systems for Interactivity and Strategic Innovation, Hershey, PA (USA): IGI Global, pp. 307-323.


Απόδοση στα ελληνικά των Ψηφισμάτων (Resolutions) του ICOM από το 24th General Conference of the International Council of Museums in 2016, Milan 3-9 July 2016.