ΑΡΘΡΑ

  • Παπαϊωάννου, Γ. & Σαραντίδης, Π. (2017), Η συμβολή του Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη δημιουργία ερωτηματολογίου για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, Φύση και Όραμα, Τριμηνιαία έκδοση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείου Μανιταριών.

  • Παπαϊωάννου, Γ. (2015) Ο Αίσωπος και οι Μύθοι του σε τρεις Σπάνιες Παλαιότυπες Εκδόσεις (1726, 1739, 1826): Μουσειακή ανάδειξη και Μουσειοπαιδαγωγική Αξιοποίηση. Στο: Ευθυμιάδης, Σ. & Πετρίδης Α. (επιμ.), Μυθοπλασίες. Χρήση και Πρόσληψη των Αρχαίων Μύθων από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα, Αθήνα: Ίων, σσ. 297-318..