ΒΙΒΛΙΑ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Από την ίδρυση του Εργαστηρίου Μουσειολογίας το 2015 έχει δρομολογήσει την έκδοση βιβλίων και επιστημονικών μονογραφιών. Οι πρώτες εκδόσεις αναμένονται εντός του 2017. Εδώ θα σημειώνονται οι ολοκληρωμένες και οι υπό εκτύπωση εκδόσεις.