ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σοφία Πάσχου, Γεώργιος Παπαϊωάννου.2017. «Ανθρώπινα κατάλοιπα ως μουσειακά εκθέματα: Πραγματικότητα, προβληματισμοί και προοπτικές» στο Διεπιστημονικό Συνέδριο TABOO – TRANSGRESSION – TRANSCENDENCE in Art & Science που θα διεξαχθει στις 26-28 Μαϊου 2017, Ιόνιο Πανεπιστημιο, Κέρκυρα.


 

Πάσχου, Σ., Παπαϊωάννου, Γ. Δεληγιάννης, Ι. (2017), «Οι πίνακες συνομιλούν με μαθητές και επισκέπτες…»: πιλοτική αξιολόγηση ψηφιακής εκπαιδευτικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία, Ηράκλειο Κρήτης, 5-7 Μαΐου 2017.

 

 


Papaioannou, G., Poulimenou, S. & Andrianou, A. (2017), Cultural and Creative Industries on the Old Town of Corfu, Greece: Creative Industries in the Development of a Cultural Economy, Proceedings of 5th UNESCO UNITWIN Conference – Culture, Tourism and Development, Local Identity and Tourism Management on World Heritage Sites, Coimbra: 18 – 22 April 2017

 


Georgios Papaioannou, Sofia Paschou. 2016. “Do predators go digital? Discussing museum ethics in the digital habitat” in ICOM 24th General Conference Museums and Cultural Landscapes, Milan 3-9 July 2016.


Παπατσάκωνα, Σ. & Σαραντίδης, Π. (2017), «ΑRιστοΤέχνημα: Μια μαθητική πολιτιστική εφημερίδα!», Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Παιδαγωγό του σήμερα, Αθήνα, Απρίλιος 1-2, 2017.


Α) Papaioannou, G. & Paschou, S. (2016), Museums go digital. And what about ethics? Is there a path to pass or a route to follow? «TABOO – TRANSGRESSION – TRANSCENDENCE in Art & Science», 10th Audiovisual Arts Festival, Department of Audio and Visual Arts and the Department of Music Studies, Ionian University, Corfu, Greece, 20-22 May 2016

Β) Papaioannou, G. Paschou, S. (2016), Animatronics; From movies to museum. The Casa Parlante Living History Museum in Corfu, Greece, «TABOO – TRANSGRESSION – TRANSCENDENCE in Art & Science», 10th Audiovisual Arts Festival, Department of Audio and Visual Arts and the Department of Music Studies, Ionian University, Corfu, Greece, 20-22 May 2016.

C) Sylaiou, S. Papaioannou, G. (2016), Integrating art education with technology, «TABOO – TRANSGRESSION – TRANSCENDENCE in Art & Science», 10th Audiovisual Arts Festival, Department of Audio and Visual Arts and the Department of Music Studies, Ionian University, Corfu, Greece, 20-22 May 2016.


A) Papaioannou, G. & Paschou, S. (2015), Human Animatronics in Museum Experience: Casa Parlante – The Living Museum, Corfu, Greece. 2nd International Symposium on Virtual Archaeology, Museums and Cultural Tourism (University of Aegean & Ball State University), Delphoi, Greece, 23-26 September 2016.

B) Deliyannis, I. & Papaioannou, G. (2015), Interaction Design for Archaeological Content: from Edutainment to Serious Games. 2nd International Symposium on Virtual Archaeology, Museums and Cultural Tourism (University of Aegean & Ball State University), Delphoi, Greece, 23-26 September 2016.


Richani, E., Papaioannou, G. & Banou, Ch. (2016) Emerging opportunities: the internet, marketing and museums, 20th International Conference onCircuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016), Corfu Island, Greece, July 14-17, 2016.

 


Papaioannou, G. Kallou, M. (2017), «Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Θεόφιλος»: δημιουργία μουσειακού χώρου στο σχολείο από μαθητές της Β΄ Δημοτικού, 3ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 16-17 Απριλίου 2016.


Παπαϊωάννου, Γ. (2016), Νέος μουσειο-Παιδαγωγός: σχολείο, μουσείο και νέες τεχνολογίες, 3ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 16-17 Απριλίου 2016.


Παπαϊωάννου, Γ. Μαλαματά, Μ. (2016), «Ταξίδι στην ελληνική τοπιογραφία»: μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Εθνική Πινακοθήκη, Παράρτημα Κάτω Κορακιάνας, Κέρκυρα, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών− Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», Αθήνα, 4-6 Μαρτίου 2016.


Παπαϊωάννου, Γ. Λώλη, Ε. (2016), Σχολείο, Μουσείο και ΤΠΕ: διδακτικό σενάριο «Πάμε Μουσείο;» (Στ’ Δημοτικού, Μουσείο Σολωμού στην Κέρκυρα), 1o Πανελλήνιο Συνέδριο «Προγράμματα Σπουδών− Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», Αθήνα, 4-6 Μαρτίου 2016.


Παπαϊωάννου, Γ. Μαρινάκη, Μ.Σ. (2016), Δήμος Μινώα Πεδιάδας και Τοπικός Πολιτισμός: Πρόταση Δημιουργίας Δικτύου Λαογραφικών Μουσείων και Τοπικής Κληρονομιάς, Διημερίδα με θέμα «Αν σ’ αγαπάει ο τόπος σου, σε θέλει ο κόσμος όλος…», Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Καστέλλι Πεδιάδας, Κρήτη, 16-17 Απριλίου 2016.


Papaioannou, G. Politis, K.D. (2015), Documenting, Archiving and Publicising the Origins of the Sugarcane Industry: From Fieldwork to Articles, Books, Websites, Conferences and Exhibitions, International Conference «The Origins of Sugra Industry and the Transmission of Ancient Greek and Medieval Arab Science and Technology from Near East to Europe», University of Athens, 23 May 2015.


Παπαϊωάννου, Γ. (2015), Εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση νέων τεχνολογιών για μουσεία και μνημεία, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου, 7η Διημερίδα «Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη», Περιστέρι, 7 Μαρτίου 2015