Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών

Έρευνα του μουσείου σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Είναι αλήθεια ότι οι έρευνες στο

χώρο των μουσείων σπανίζουν. Η ανίχνευση της σχέσης με το κοινό, με τις τοπικές κοινωνίες, με το σύγχρονο ρόλο των μουσείων, με τη θέση της μουσειακής εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, η συμμετοχή σε δράσεις που διοργανώνουν τα μουσεία, ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών και πολλά άλλα, είναι θέματα για τα οποία απαιτείται περαιτέρω εμβάθυνση. Όχι μόνον επειδή μέσα απ’ αυτά ανιχνεύονται οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις σχετικά με τα μουσεία, αλλά και επειδή μπορούν να προκύψουν νέα αξιόπιστα δεδομένα, που είτε ανοίγουν νέους δρόμους, είτε βελτιώνουν υπάρχουσες δομές. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, διαισθανόμενο αυτήν την ανάγκη συνεργάζεται ήδη με το αντίστοιχο εργαστήριο Μουσειολογίας του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να συντάξουν σειρά ερωτηματολογίων που αφορούν διάφορες κοινωνικές ομάδες, είτε αυτές επισκέπτονται, είτε όχι το μουσείο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μελλοντικά. Μέσα όμως απ’ αυτό το σημείωμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια το εργαστήριο Μουσειολογίας για την άμεση αποδοχή της πρότασής μας αυτής.

Link Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών
*Απόσπασμα από το Περιοδικό Φύση Όραμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών (Τεύχος 05)